Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สนทนา/ร้องทุกข์|แผนที่view 65660 View view 3.239.33.139 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : พันธกิจ  บันทักเมื่อ 31/08/2016 14:52 น.

 พันธกิจ   

               1.  พัฒนาความก้าวหน้าทางการศึกษาพัฒนาเสริมสร้างเยาวชนตำบลป่าบลป่าแลวหลวง ตลอดจนประชาชนให้มีความคุณภาพทางการศึกษา สุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิต และพัฒนาตำบลป่าแลวหลวงสู่ความเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

               2.  บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน และครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบล

               3.  พัฒนาและปรับปรุง และเพิ่มความสะดวกสะบายแก่ชาวตำบลป่าแลวหลวงทุกคนโดยจัดให้มีน้ำ ไฟฟ้า ถนน การสัญจรสะดวก แม่น้ำสะอาด และปลอดภัย  

               4.  มุ่งเน้นให้ตำบลป่าแลวหลวงทุกคนได้รับการบริการที่เป็นเลิศ และเท่าเทียมกันด้วยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

               5.  พัฒนาและส่งเสริมให้ตำบลป่าแลวหลวงมีเศรษฐกิจที่มั่นคงและมั่งคั่ง

               6.  สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนตำบลป่าแลวหลวงมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทั้งกายและจิต ชีวิตมีความสุขและส่งเสริมให้เกิดชุมชนเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือแบ่งปัน ภายใต้สังคมที่อบอุ่นและเอื้ออาทร

               7.  มุ่งสนับสนุนปราชญ์ชาวบ้านประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างมั่นคง              

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210  เบอร์โทรติดต่อ  054-718305 fax 054-718302
ติดต่อผู้ดูแล 6551102@dla.go.th
Facebook    rss feed