Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สนทนา/ร้องทุกข์|แผนที่view 65656 View view 3.239.33.139 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : ผู้ชนะการเสนอราคา  บันทักเมื่อ 24/02/2021 14:17 น.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนภายในหมู่บ้าน (ให้เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.60-036 - นน.ถ.60044 บ้านอภัยคีรี หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 12 ช่วง หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 12,792.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6956 น่าน หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น 2 หมู่ที่ 7 โดยปูผิวแอสฟัลท์คอนกรีตและลานจอดรถหนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,546 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง จำนวน 15 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6956 น่าน หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0001 จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ บ้านแก่งโสภา ช่วงที่ 2 (สาย นน.ถ.60-125) ยาว 2,550.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 15,300.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนภายในหมู่บ้าน (ให้เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.60-018 นน.ถ.60-128 บ้านพนาไพร หมู่ที่ 10 ปริมาณงานลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 16,038.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างดาดลำเหมือง คสล. บ้านดอนไชย หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแลวหลวง  กว้าง 1.50 เมตร ลึก 1.20 เมตร ยาว 550 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนภายในหมู่บ้าน (ให้เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.60-060 นน.ถ.60-061 นน.ถ.60-127 บ้านดอนไชย หมู่ที่ 6 โดยลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร มีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 16,146.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จำนวน 1 สายทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6956 น่าน หมายเลขครุภัฑฑ์ 001-49-0001 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นนม ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซี.ซี. พร้อมหลอดสำหรับดื่ม ตรานมโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปีการศึกษา 2/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 3911 น่าน หมายเลขครุภัณฑ์ 001-60-003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0035 (ลงโปรแกรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.-ก.ย.2563)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการบริการการแพทย์ฉุกเฉินงานด้านกู้ชีพและกู้ภัย จำนวน 4 อัตรา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลป่าแลวหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารระบบกรองน้ำประปา บ้านดอนไชย หมู่ที่ 6 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายและรวบรวมขยะในบ่อขยะของตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารระบบกรองน้ำประปา บ้านอภัยคีรี หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านน่านมั่นคง หมู๋ที่ 7 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหลวงเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย นน.ถ.60-125 บ้านพนาไพร หมู่ที่ 10 หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,375 ตาราเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Mutifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติตดั้งถังหมึกพิมพ์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารสำนักงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านน่านมั่นคง หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 55 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปา บ้านพนาไพร หมู่ที่ 10 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย.- ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค.- มี.ค. 2563)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากร อบต.ป่าแลวหลวง โดบวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำน้ำยาเอนกประสงค์ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการทำน้ำยาเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการล้างประปา จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการทำน้ำยาเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการฝึกอบรมการทำเตาชีวมวล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง บ้านป่าอ้อย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแลวหลวง เรียงหินในกล่องเกเบี้ยนป้องกันตลิ่งลำน้ำมวบ สูง 3 เมตร ยาว 1,470 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง  อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล สำหรับปฏิบตัิกิจกรรมตามโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนสิงหาคม 2563

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำใบประกาศณียบัตร ตามโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งและแก๊สหุงต้มพร้อมถังแก๊ส ตามโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สำหรับผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทรายกรองน้ำประปา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย ตามกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาศวันสำคัญของชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลางบ้านป่าอ้อย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแลวหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลางบ้านแก่งโสภา หมู่ที่ 8 ตำบลป่าแลวหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1x3 เมตร ตามโครงการปลูกป่าชุมชนตำบลป่าแลวหลวง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปุ๋ยคอก จำนวน 40 กระสอบ ตามโครงการปลูกป่าชุมชนตำบลป่าแลวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 จำนวน 1 กระสอบ ตามโครงการปลูกป่าชุมชนตำบลป่าแลวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านแก่งโสภา หมู่ที่ 8 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาบ้านสบยาง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าอ้อย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กบพ 140 น่าน หมายเลขครุภัณฑ์ 009-48-002 และ รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กฆ 7687 น่าน หมายเลขครุภัณฑ์ 009-59-006

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อธงอักษรย่อพระนามาภิไธย สท. จำนวน 12 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร F14 ขนาด 80 แกรม จำนวน 5 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นนม ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี.ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 6,848 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดสติกเกอร์สะท้อนแสงบรถบรรทุกน้ำ บฉ 972 น่าน หมายเลขครุภัณฑ์ 003-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนสำหรับสัตว์พร้อมชุดอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) นน.ถ.60-001, นน.ถ.60-108  บ้านป่าอ้อย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแลวหลวง จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ (พาราแอสฟัลท์คอนกรีต) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.60-125 บ้านแก่งโสภา ช่วงที่ 1 ตำบลป่าแลวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 2 ป้าย

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุง จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระสอบบรรจุทราย จำนวน 3,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏบัติงานการบริการการแพทย์ฉุกเฉินด้านงานกู้ชีพและกู้ภัย จำนวน 4 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโลโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบยาง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0031 (ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง ร.10 คู่สมเด็จพระราชินีพร้อมกรอบ ขนาด 15นิ้วx21นิ้ว จำนวน 1 บาน โดยเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-61-0001 เพื่อใช้ในงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร่สวนตำบลป่าแลวหลวง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมท่อประปาชำรุดใต้พื้นผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสบยาง หมู่ที่ 5 ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค..- ธ.ค. 2562)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 441-51-002 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมกระบอกไฮดรอลิค รถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 1884 น่าน หมายเลขครุภัณฑ์ 007-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6956 น่าน หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการยาม เพื่อรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อใบดันดินรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมา

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210  เบอร์โทรติดต่อ  054-718305 fax 054-718302
ติดต่อผู้ดูแล 6551102@dla.go.th
Facebook    rss feed