Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สนทนา/ร้องทุกข์|แผนที่view 65656 View view 3.239.33.139 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี  บันทักเมื่อ 02/12/2020 10:32 น.

 

 

 

 

                      -    รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)  ประจำปี 2563

 

                     -      รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)  ประจำปี 25662

 

                      -        รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี  2561

                     -        รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ  อปท. (LPA) 

            ประจำปี  2560

        -     รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ  อปท.

            (LPA)  ประจำปี  2559

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210  เบอร์โทรติดต่อ  054-718305 fax 054-718302
ติดต่อผู้ดูแล 6551102@dla.go.th
Facebook    rss feed