หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
 
   
นายเลย พันธ์แก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
 
สภาพทั่วไป
 
 
การสาธารณสุขในตำบล
         
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลป่าแลวหลวง
    จำนวน 1 แห่ง
  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน จำนวน 10 แห่ง
  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าแลวหลวง    
    จำนวน 1 กองทุน
  อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 105 คน
  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
การศึกษาในตำบล
   
ระดับอนุบาล มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 4 แห่ง ได้แก่
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบยาง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าแลวหลวง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแลว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าแลวหลวง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าอ้อย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าแลวหลวง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรุ่งอรุณ สังกัดเอกชน
 
ระดับประถมศึกษา (ป.1 – ป.6) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 จำนวน 2 แห่ง
  โรงเรียนบ้านสบยาง   โรงเรียนบ้านป่าอ้อย
ระดับประถมศึกษาขยายโอกาส (ป.1– ม.3) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 จำนวน 1 แห่ง
  โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา    
 
ความปลอดภัยในตำบล
         
  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 1 ศูนย์
  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จำนวน 100 คน
  ทีมกู้ชีพกู้ภัย (OTOS) จำนวน 10 คน
  ชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน (ชรบ.) จำนวน 100 คน
 
การคมนาคม
 
รถยนต์ส่วนบุคคล จากจังหวัดน่าน ใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1169 มาจนถึงสี่แยกด่านตรวจภูแยง (ด่านตรวจบ้านห้วยปา) เลี้ยวซ้ายมายัง
ตำบลป่าแลวหลวง รวมระยะทางจากอำเภอเมืองน่านถึงตำบลป่าแลวหลวง ระยะทางประมาณ 33 กิโลเมตร
รถโดยสารประจำทาง จากจังหวัดน่านโดยชมรมรถโดยสารอำเภอสันติสุข ใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1169 มาจนถึงสี่แยกด่านตรวจภูแยง
(ด่านตรวจบ้านห้วยปา)
ตารางรถโดยสารน่าน-สันติสุข สายที่ 1169 โดยชมรมรถโดยสารประจำทางสายน่าน-สันติสุข
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที /อัตราค่าโดยสารจำนวน 50 บาท/คน
เที่ยวที่ เวลาออกจาก อ. เมืองน่าน เที่ยวที่ เวลาออกจาก
อ.สันติสุข
1 07.00 น. 1 05.00 น.
2 09.00 น. 2 06.30 น.
3 11.00 น. 3 08.00 น.
4 12.30 น. 4 09.00 น.
5 15.00 น. 5 12.00 น.
6 16.30 น. 6 14.30 น.
7 18.00 น. 7 16.30 น.
ติดต่อ/สอบถาม/ร้องเรียนปัญหาการเดินรถฯ ประธานชมรม (นายมานะ พิพัฒน์ชยากร 081-0282552,054-767041)
 
แหล่งน้ำ
         
แหล่งน้ำธรรมชาติ      
  แม่น้ำ จำนวน 2 สาย
(แม่น้ำมวบ และแม่น้ำยางไหลผ่าน)
  ลำห้วย จำนวน 9 แห่ง
(ลำห้วยขลัว,ลำห้วยลี่,ลำห้วยยาง,ลำห้วยข้าวหลาม, ลำหัวอิ่นคำ,ลำห้วยลากปืน,ห้วยโป่ง,ลำห้วยเหี้ย,ลำห้วยดินแดง)
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น  
  อ่างเก็บน้ำ จำนวน 7 แห่ง
(อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น 1 ,อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น 2 ,อ่างเก็บน้ำห้วยลากปืน, อ่างเก็บน้ำห้วยข้าวหลาม ,อ่างเก็บน้ำห้วยยาง , อ่างเก็บน้ำห้วยเสือ,อ่างเก็บน้ำห้วยดินแดง)
  ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง
 
ประปาในตำบล
   
ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง
  ระบบประปาแบบผิวดินขนาดเล็ก หมู่บ้านป่าแลว หมู่ที่ 1
  ระบบประปาแบบผิวดินขนาดเล็ก หมู่บ้านป่าอ้อย หมู่ที่ 4
  ระบบประปาแบบผิวดินขนาดเล็ก หมู่บ้านน่านมั่นคง หมู่ที่ 7
  ระบบประปาแบบผิวดินขนาดเล็ก หมู่บ้านน่านมั่นคง หมู่ที่ 7
  ระบบประปาแบบผิวดินขนาดเล็ก หมู่บ้านหลวงเจริญราษฎร์
หมู่ที่ 9
 
  ระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง บ้านอภัยคีรี หมู่ที่ 2
  ระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง บ้านดอนอภัย หมู่ที่ 3
  ระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง บ้านสบยาง หมู่ที่ 5
  ระบบประปาแบบผิวดินขนาดกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง บ้านดอนไชย หมู่ที่ 6
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210 โทรศัพท์ : 054-718305 โทรสาร : 054-718302
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
จำนวนผู้เข้าชม 12,933,214 เริ่มนับ 7 มิ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-305