หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
 
   
นายเลย พันธ์แก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติหน่วยงาน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 โดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย และได้ประกาศลงในราชกิจานุเบกษา
ฉบับทั่วไป เล่มที่ ตอนพิเศษ ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539
 
ที่ตั้ง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดน่าน เลขที่ 148 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน อยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอสันติสุขไปทางทิศเหนือประมาณ 4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที และห่างจากตัวเมืองจังหวัดน่าน ประมาณ 32 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 100.03 ตารางกิโลเมตรหรือ 62,518 ไร่
 
  อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลอวน อำเภอปัว และตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข และตำบลเมืองจัง จังหวัดน่าน
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
 
ต.อวน อ.ปัว ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ต.บ่อ
อ.เมือง
จ.น่าน
ต.ป่าแลวหลวง
ต.พงษ์
อ.สันติสุข
จ.น่าน
ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข และ ต.เมืองจัง จ.น่าน
 
จำนวนประชากร
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,385 คน แยกเป็น
  ชาย  จำนวน 2,179 คน คิดเป็นร้อยละ 49.69
  หญิง  จำนวน 2,206 คน คิดเป็นร้อยละ 50.31
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,348 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 43.84 คน/ตารางกิโลเมตร
 
  ตารางเขตการปกครอง
 
หมู่ที่ ชุมชน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านป่าแลว 212 315 323 638
2 บ้านอภัยคีรี 160 258 261 519
3 บ้านดอนอภัย 196 346 346 692
4 บ้านป่าอ้อย 257 335 330 665
5 บ้านสบยาง 56 230 244 474
6 บ้านดอนไชย 121 201 198 399
7 บ้านน่านมั่นคง 116 177 181 358
8 บ้านแก่งโสภา 42 60 38 98
9 บ้านหลวงเจริญราษฎร์ 122 152 185 337
10 บ้านพนาไพร 66 105 100 205
  รวม 1,348 2,179 2,206 4,385
** ที่มา : สำนักงานทะเบียนอำเภอสันติสุข ณ วันที่ 3 เดือนตุลาคม 2559 **
 
  รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
ยินดีให้บริการประชาชน ด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210 โทรศัพท์ : 054-718305 โทรสาร : 054-718302
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
จำนวนผู้เข้าชม 12,123,426 เริ่มนับ 7 มิ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-305