หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
ศาสนสถานในตำบลป่าแลวหลวง
อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
1
2
3
 
 
นายเลย พันธ์แก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
   
กิจกรรม
ACTIVITIES
กิจการสภา/รายงาน
การประชุมสภา
COUNCIL
   
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหล [ 20 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 115 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสาย นน [ 8 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 131 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสาย นน [ 8 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 123 
 
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร [ 5 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 14 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาห [ 25 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 120 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางห [ 5 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 133 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ทรายกำจัดลูกน้ำยุง จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจา [ 29 ก.พ. 2567 ]ซื้อภาชนะรองรับขยะมูลฝอย จำนวน 4 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาบริการจัดทำ/ปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 1 ประ [ 9 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง โด [ 1 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน 15 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง โดยวิธีเฉพ [ 29 ม.ค. 2567 ]จ้างจ้างเหมาบริการติดตั้งเครื่องหมายจราจรและงานอำนวยความสะดวกบนทางหลวงท้องถิ่น อ [ 29 ม.ค. 2567 ]

 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศ e-GP ในเครือข่าย
 
 
จัดทำคลิปวิดีโอการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์/จิตอาสา กศ. มท 0816.4/ว894  [ 4 มี.ค. 2567 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบอำนวยการ (กรม) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว969 แบบรายงานฯ  [ 4 มี.ค. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว975  [ 4 มี.ค. 2567 ]
ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกหรือการคัดเลือก พ.ศ. .... ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว27  [ 4 มี.ค. 2567 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/2774-2825 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 มี.ค. 2567 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 กสธ. มท 0819.2/ว979  [ 4 มี.ค. 2567 ]
แนวทางการเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ กรณีถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.5/ว968  [ 4 มี.ค. 2567 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว928  [ 4 มี.ค. 2567 ]
ซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่องกรณีกลับเข้ารับราชการใหม่ กค. มท 0803.3/ว930  [ 4 มี.ค. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งโรงเรียนเพื่อแสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการพัฒนามาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2567 กศ. มท 0816.2/ว962  [ 1 มี.ค. 2567 ]
ส่งแผนการจัดประชุมเพื่อกำหนดและรับรองแนวเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน ตำบล ด่วน กพส. มท 0810.3/ว959 จ.ขอนแก่น จ.ศรีสะเกษ จ.หนองคาย จ.อุดรธานี  [ 1 มี.ค. 2567 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรเพื่อเข้ารับรางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2567 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว919  [ 1 มี.ค. 2567 ]
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2567 กสว. มท 0820.2/ว2159 แผนจังหวัดสะอาด  [ 1 มี.ค. 2567 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 24 (เพิ่มเติม) สน.บถ.  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือ และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) ในภารกิจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว917  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการนานาชาติฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว911  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน (MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ การจัดตั้งธนาคารขยะครบทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว922  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามมาตรการในการดูแลสุขลักษณะและจัดการบ่อกำจัดขยะให้เป็นไปตามกฎหมาย ป้องกันภัยไฟไหม้บ่อขยะ ลดความเสี่ยงสุขภาพประชาชน กสว. มท 0820.2/ว920  [ 29 ก.พ. 2567 ]
แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว921 สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีแนบท้าย บัญชีรายชื่อจังหวัดที่ยังไม่ดำเนินการ  [ 29 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลที่ขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว4  [ 29 ก.พ. 2567 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 สน.บถ. มท 0809.2/ว23  [ 29 ก.พ. 2567 ]
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ GPAX OBEC เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS67) กศ. มท 0816.3/ว848  [ 29 ก.พ. 2567 ]
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว888  [ 28 ก.พ. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13 กค. มท 0803.4/ว902,ว903 รายชื่อฯ รุ่นที่ 13  [ 28 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว892  [ 28 ก.พ. 2567 ]
 
 
พร0023.3/ว933 การเข้าร่วมเป็นครู ข ผู้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 มี.ค. 2567 ]    
พร0023.2/ว929 แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.แพร่ ครั้งที่ 3/2567  [ 4 มี.ค. 2567 ]    
นน 0023.3/ ว 975 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาลที่ขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  [ 4 มี.ค. 2567 ]    
นน 0023.3/ ว 976 การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 มี.ค. 2567 ]    
นน 0023.3/ ว 977 แนวทางการดำเนินโครงการการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฏาคม 2567  [ 4 มี.ค. 2567 ]    
นน 0023.6/ ว 962 สำรวจฐานข้อมูลน้ำหนักเด็กอายุ 0 - 5 ปี และข้อมูลภาวะการเจริญเติบโตของเด็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการน้ำหนักเด็กได้มาตรฐานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 4 มี.ค. 2567 ]    
นน 0023.3 / ว 961 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาวิชาการนานาชาติฯ  [ 4 มี.ค. 2567 ]    
นน 0023.3/ 4159 ผลการประเมินการดำเนินกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แจ้ง ทม.น่าน)  [ 4 มี.ค. 2567 ]    
นน 0023.3/ ว 963 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะในประเทศไทยเพื่อรวบรวมแนวคิดในการริเริ่มการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในท้องถิ่น ( International Workshop) ครั้งที่ 2  [ 4 มี.ค. 2567 ]    
นน 0023.3/ 4156 แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รอบ 6 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่าระบบ GPAX OBEC เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS67) (แจ้ง อบจ.น่าน)  [ 4 มี.ค. 2567 ]    
นน 0023.3/ 74 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 11-20 (แจ้ง สถอ.ทุ่งช้าง)  [ 4 มี.ค. 2567 ]    
นน 0023.3/ ว 966 มิตการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567  [ 4 มี.ค. 2567 ]    
นน 0023.3/ ว 967 ซักซ้อมเกี่ยวกับระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารของอำเภอและจังหวัดในการพิจารณโครงการและเอกสารประกอบการขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  [ 4 มี.ค. 2567 ]    
นน 0023.3/ ว 147 การขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบแนะแนวของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)  [ 4 มี.ค. 2567 ]    
นน 0023.3/ 146 ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ  [ 4 มี.ค. 2567 ]    
นน 0023.2/ ว 145 โครงการสัมมนาแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองประจำปี เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี ศาลปกครอง  [ 1 มี.ค. 2567 ]    
นน 0023.2/ว 143 กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงสร้างและแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 1 มี.ค. 2567 ]    
นน 0023.2/ว 141 กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ และระดับอาวุโส ขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 1 มี.ค. 2567 ]    
นน 0023.6/ ว 936 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งวดที่ 1  [ 1 มี.ค. 2567 ]    
นน 0023.3/ ว 934 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 (แจ้ง อ.เมืองน่าน ปัว ท่าวังผา เวียงสา นาน้อย เชียงกลาง และ อ.ภูเพียง)  [ 1 มี.ค. 2567 ]    
 
 
ทต.กลางเวียง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสถานที่จำหน่ายอาหาร [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.ริม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสตรีส่งประวัติและผลงานเพื่อเข้าพิจารณาคัดเลือกเป็น "สตรีไท [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 14 
อบต.น้ำแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่ [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่ [ 5 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.ดู่พงษ์ จดหมายข่าว ประชาสัมพันธ์ งานจัดเก็บรายได้ ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 26 
อบต.แสนทอง กิจกรรมโครงการสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ บ้านน้ำไคร้ หมู่ที่ 5 [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 6 
ทต.หนองแดง ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองแดง เรื่อง เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองแดง ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองแดง เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ระยะเวลาและวันเริ [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 4 
ทต.หนองแดง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำพาง อบต.น้ำพางจัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 9 
อบต.ป่าแลวหลวง กิจกรรมหน้าเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแลว [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 9 
อบต.ป่าแลวหลวง กิจกรรมหน้าเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบยาง [ 4 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 9 
ทต.หนองแดง ประกาศจังหวัดน่าน เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิดและห้ามเผาโดยเด [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 67 
ทต.กลางเวียง การประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 1 
อบต.แสนทอง ประชาคมบ้านน้ำไคร้ หมู่ 5 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 มี.ค. 2567 ]    อ่าน 7 
 
 


อบต.น้ำแก่น ซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในตำบลน้ [ 4 มี.ค. 2567 ]


อบต.น้ำแก่น ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2567 ]


อบต.น้ำแก่น ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2567 ]


อบต.ป่าคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตรจากนานายถวิล พุฒหมื่น ถึงนานายทูล ธร [ 4 มี.ค. 2567 ]


ทต.กลางเวียง ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน ๙ รายการ ของฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศ [ 1 มี.ค. 2567 ]


ทต.กลางเวียง ซื้อพร้อมติดตั้งกระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต ขนาด ๒๔ นิ้ว พร้อมเสาทาสีเคลือบกันสนิม (ข [ 1 มี.ค. 2567 ]


อบต.แสนทอง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแสนทอง สังกัดกองการศึกษาฯ จำนวน [ 1 มี.ค. 2567 ]


อบต.น้ำพาง จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการสถานที่กลาง(ศูนย์ปฏิบัติการร่วมใ [ 29 ก.พ. 2567 ]


อบต.ดู่พงษ์ จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๔๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.พ. 2567 ]


อบต.ป่าแลวหลวง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ทรายกำจัดลูกน้ำยุง จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจา [ 29 ก.พ. 2567 ]


อบต.ป่าคา จ้างเหมาระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณงานและเครื่องเสียงชุดใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ และผู้ควบ [ 29 ก.พ. 2567 ]


อบต.ป่าคา จ้างเหมาระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณงานและเครื่องเสียงชุดใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ และผู้ควบ [ 29 ก.พ. 2567 ]


อบต.ป่าคา จ้างเหมาระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณงานและเครื่องเสียงชุดใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ และผู้ควบ [ 29 ก.พ. 2567 ]


อบต.ป่าคา จ้างเหมาระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณงานและเครื่องเสียงชุดใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ และผู้ควบ [ 29 ก.พ. 2567 ]


อบต.ป่าคา จ้างเหมาระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณงานและเครื่องเสียงชุดใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ และผู้ควบ [ 29 ก.พ. 2567 ]


อบต.ป่าคา จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมประดับตกแต่งและรื้อถอน ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมช [ 29 ก.พ. 2567 ]


อบต.ป่าคา จ้างเหมาจัดลานวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตไทยพวน ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรร [ 29 ก.พ. 2567 ]


อบต.น้ำพาง ซื้อสื่อการเรียนการสอน(วัสดุรายหัว) ศพด.บ้านน้ำปูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2567 ]


อบต.น้ำพาง ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2567 ]


อบต.น้ำเกี๋ยน ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.พ. 2567 ]
 
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
เตาเผาเซรามิก มหาโชคเตาอุตสาหกรรม (26 ธ.ค. 2565)    อ่าน 182  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ชั่วคราว) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน (15 ก.ค. 2565)    อ่าน 826  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.ป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 มิ.ย. 2564)    อ่าน 623  ตอบ 0  
 
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
OTOP
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
NAX SOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
  รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
E-Service
 
แบบฟอร์มคำร้อง
ขอสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค
แบบการแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ แบบคำร้องทั่วไป
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210 โทรศัพท์ : 054-718305 โทรสาร : 054-718302
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
จำนวนผู้เข้าชม 14,161,252 เริ่มนับ 7 มิ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-305