หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
ศาสนสถานในตำบลป่าแลวหลวง
อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
1
2
3
 
 
นายเลย พันธ์แก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
   
กิจกรรม
ACTIVITIES
กิจการสภา/รายงาน
การประชุมสภา
COUNCIL
   
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ [ 28 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 4 
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การ [ 28 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 2 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 12 ช่วง บ้านป่าแลว หม [ 16 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 4 
 
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 31 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำน [ 25 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 31 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 20 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 53 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านป่าแล [ 25 พ.ย. 2565 ]เหมาบริการล้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนอภัย หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแลวหลวง [ 21 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุอื่น ทรายกรองน้ำประปา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 และปิดเทอม ประจำปีการศึกษา 2565 ปีงบป [ 2 พ.ย. 2565 ]อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 และปิดเทอม ประจำปีการศึกษา 2565 ประจำปีงบ [ 2 พ.ย. 2565 ]ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านป่าแลว หมู่ที่ 1 ตำบลป่าแลว [ 31 ต.ค. 2565 ]

 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศ e-GP ในเครือข่าย
 
 
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3901  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ กพส. มท 0810.6/ว3890  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3863  [ 25 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด่วนมาก กศ. มท 0816.5/ว3882 [ป้ายประชาสัมพันธ์]  [ 25 พ.ย. 2565 ]
การส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3877  [ 25 พ.ย. 2565 ]
การสำรวจข้อมูลหลักสูตร Be Internet Awesome และประชาสัมพันธ์การอบรมอัปเดตการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบไฮบริดจากบริษัท กูเกิล ประเทศไทย (จำกัด) กศ. มท 0816.3/ว3881 [หลักสูตร Be Internet Awesome และคำปฏิญาณ] [รายละเอียด]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การทำกิจการนอกเขตเทศบาล กม. มท 0804.3/ว3806  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การขออนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขตเทศบาลย้อนหลัง กม. มท 0804.3/ว3807  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3860  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3859  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3858  [ 24 พ.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ประจำปี พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว3862 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว3861 [คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา รวม 5 ระดับชั้น] [รายงานสรุปผลการประเมินคู่มือฯ]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือส่งแบบสำหรับติดตามและประเมินผลการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง กสธ. มท 0819.2/ว3864  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน (ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3844  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3857  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กค. มท 0803.3/ว3856  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) เพิ่มเติม ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3841 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3846 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
การประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้ Active Learning สำหรับสาระเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน ด่วนที่สุด สสวท. กศ. มท 0816.3/ว3845 [เอกสารแนบท้าย]  [ 24 พ.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3840  [ 23 พ.ย. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3832  [ 23 พ.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3837  [ 23 พ.ย. 2565 ]
แจ้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว8714  [ 23 พ.ย. 2565 ]
ข้อหารือการปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี สน.คท. มท 0808.3/ว8713  [ 23 พ.ย. 2565 ]
 
 
นน 0023.3/ว 531  แผนพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัดน่าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
นน 0023.6/ว 532  ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. ตอบแบบสำรวจ การจัดการสิ่งปฏิกูลของ อปท.  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 533  ติดตามผลการดำเนินงานส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนหรือนักศึกษาในช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 5073  ขอความร่วมมือส่งแบบสำหรับติดตามและประเมินผลการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
นน 0023.5/ 18844  แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
 นน 0023.5/ว 528  รายงานการนำส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   [ 25 พ.ย. 2565 ]    
นน 0023.5/ว 5048  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ พ.ศ. 2542 งวดที่ 10/2565  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 523  บัญชีนวัตกรรมไทย  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 522  จัดทำบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2565  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 530  ขอส่งเอกสารชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี  [ 25 พ.ย. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 5049 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินเบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ของ อปท.  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 5050 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์คนตาบอลระดับจังหวัด  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
นน 0023.4/365 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่3 (รูปแบบออนไลน์)  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
นน 0023.3/ ว 5037 การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 5044 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
นน 0023.2/ว 5028 การประกาศหลักเกณฑ์และเขื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล  [ 24 พ.ย. 2565 ]    
นน 0023.2/ว 5003 การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล   [ 24 พ.ย. 2565 ]    
นน 0023.3/ ว 526  ขอเชิญประชุมติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลดร้อนของ อปท. ประเทศไทย ระดับจังหวัดน่าน   [ 23 พ.ย. 2565 ]    
นน 0023.3/ว 4937  รายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย  [ 23 พ.ย. 2565 ]    
นน 0023.6/ ว 5020  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (แจ้ง อ.เมืองน่าน และ อ.เวียงสา)  [ 23 พ.ย. 2565 ]    
 
 
อบต.ป่าแลวหลวง ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ [ 28 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ป่าแลวหลวง ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การ [ 28 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.ดู่พงษ์ ประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดห [ 26 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.ดู่พงษ์ ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้าย หมู่ที่2 และ4 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 26 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่สาคร กำหนดวัน เวลาและสถานที่สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.แม่สาคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาเป็นพนักงานจ้าง [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.แสนทอง กฏบัตรการตรวจสอบภายใน [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 13 
อบต.ริม หัวข้อข้อมูลข่าวสารของทางราชการ จำนวน 5 บทความ [ 25 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.ดู่พงษ์ ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้าย หมู่ที่1, 7 และ8 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 24 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
อบต.ป่าแลวหลวง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 [ 24 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.น้ำแก่น ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 [ 23 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 16 
อบต.น้ำแก่น ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2 [ 23 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 12 
อบต.แม่สาคร โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย KICK OFF 23 พ [ 23 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.น้ำแก่น การลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในระดับตำบล โดยสำนักงานบริหารจัดการพื้นที่ต้ [ 23 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.แสนทอง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 22 พ.ย. 2565 ]    อ่าน 21 
 
 


อบต.ป่าแลวหลวง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านป่าแล [ 25 พ.ย. 2565 ]


ทต.หนองแดง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]


ทต.หนองแดง ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2565 ]


ทต.หนองแดง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 23 พ.ย. 2565 ]


ทต.หนองแดง ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 23 พ.ย. 2565 ]


ทต.หนองแดง จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง รถตู้รับ-ส่ง นักเรียน ทะเบียน บน 2921 น่าน กองการศ [ 23 พ.ย. 2565 ]


อบต.ดู่พงษ์ จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านน้ำโซ้ง หมู่ที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2565 ]


อบต.แสนทอง ซื้ออาหารเสริม (นม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดย [ 23 พ.ย. 2565 ]


อบต.แสนทอง ซื้ออาหารเสริม (นม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดย [ 23 พ.ย. 2565 ]


อบต.แสนทอง อาหารเสริม (นม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน [ 23 พ.ย. 2565 ]


ทต.กลางเวียง ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการปรับปรุงเรือกู้ชีพ จำนวน ๖ รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล เทศ [ 22 พ.ย. 2565 ]


อบต.ดู่พงษ์ จ้างปรับปรุงห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดู่พงษ์ โดยวิธีเฉพาะ [ 22 พ.ย. 2565 ]


อบต.ป่าคา จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำและถนนคอนกรีตคอนเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว ม.5 ต.ป่าคา อ.ท่าวัผง [ 22 พ.ย. 2565 ]


ทต.กลางเวียง จ้างซ่อมปั๊มจุ่มน้ำไฟฟ้า (ไดรโว่) หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๕-๖๐-๐๐๑๘ และ ๐๕๕-๖๐-๐๐๒๑ จำ [ 21 พ.ย. 2565 ]


อบต.แสนทอง จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รถยนต์ส่วนกลาง) หมายเลขทะเบียน กจ ๔๓๙๗ จังหวัดน่านอง [ 21 พ.ย. 2565 ]


อบต.ป่าแลวหลวง เหมาบริการล้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอนอภัย หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแลวหลวง [ 21 พ.ย. 2565 ]


อบต.น้ำแก่น ก่อสร้างถนน (ASPHALT CONCRETE) บ้านน้ำแก่นใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง [ 17 พ.ย. 2565 ]


ทต.กลางเวียง จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์หกล้อ รับ - ส่ง นักเรียน หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๐๙๑ น่าน ของกองก [ 16 พ.ย. 2565 ]


ทต.กลางเวียง จ้างออกแบบงานสถาปัตยกรรม จำนวน ๕ โครงการ [ 16 พ.ย. 2565 ]


ทต.กลางเวียง ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลกลางเวียง ประจำปี [ 15 พ.ย. 2565 ]
 
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
เว็บไซต์ (ชั่วคราว) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน (15 ก.ค. 2565)    อ่าน 483  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.ป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 มิ.ย. 2564)    อ่าน 343  ตอบ 0  
 
 

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
OTOP
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
  รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
NAX SOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
E-Service
 
แบบฟอร์มคำร้อง
ขอสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค
แบบการแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ แบบคำร้องทั่วไป
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210 โทรศัพท์ : 054-718305 โทรสาร : 054-718302
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
จำนวนผู้เข้าชม 12,549,346 เริ่มนับ 7 มิ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-305