หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
ศาสนสถานในตำบลป่าแลวหลวง
อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
1
2
3
 
 
นายเลย พันธ์แก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
   
กิจกรรม
ACTIVITIES
กิจการสภา/รายงาน
การประชุมสภา
COUNCIL
   
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหล [ 20 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 92 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสาย นน [ 8 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 93 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่นสาย นน [ 8 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 83 
 
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาห [ 25 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 77 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางห [ 5 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 87 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหร [ 5 ก.ค. 2566 ]   อ่าน 87 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง โด [ 17 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง โดยว [ 8 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง โดยว [ 8 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาบริการงานล้างและทดสอบปริมาณน้ำบาดาลประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2566 ]ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2/2566 และป [ 26 ต.ค. 2566 ]

 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศ e-GP ในเครือข่าย
 
 
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว11917  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC) กต. มท 0818.3/ว5071  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5064 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับแจ้งความประสงค์เข้าอบรม และเปิดรับลงทะเบียนอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5041  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเสริมสร้างสมรรถนะ ทักษะ ผลลัพธ์ และผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ เพื่อมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว5040  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงกาสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4931 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2567) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4930 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 4 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17240-17261 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงานที่มีความเหมาะสมและมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาชนบทเพื่อรับเหรียญรางวัล Aziz-UI Haq Rural Development ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว5056  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ พ.ศ. .... กสว. มท 0820.3/ว5044 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว5051  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ติดตามและเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - สถ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว5043 สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานฯ  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การรายงานการให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว5023  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปี 2566 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว5025  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/17164-17239 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5014  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาฉุกเฉินการแพทย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาชีพต่อเนื่องของผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. ... และภาคผนวกแนบท้าย กสธ. มท 0819.2/ว5054  [ 1 ธ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28 กศ. มท 0816.3/ว5022 เอกสารแนบ  [ 30 พ.ย. 2566 ]
การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว5008 แบบรายงาน  [ 30 พ.ย. 2566 ]
การปรับเงื่อนไขวิธีการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.2/ว4999  [ 30 พ.ย. 2566 ]
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.5/ว4910  [ 30 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ) กศ. มท 0816.4/ว5000  [ 29 พ.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระดับ D-2 กพส. มท 0810.2/ว4996  [ 29 พ.ย. 2566 ]
แจ้งเร่งรัดการคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ กรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้สูงอายุได้และรายงานผล ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4993  [ 29 พ.ย. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 (บัญชีเรียกรายงานตัว ครั้งที่ 21) สน.บถ.  [ 29 พ.ย. 2566 ]
 
 
นน 0023.3/ ว 725  แจ้งการประชุมอนุน้ำจังหวัดน่าน ครั้งที่ 2/2566  [ 4 ธ.ค. 2566 ]    
นน 0023.4/ว 5104  การตรวจสอบผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายผู้มีอิทธิพล  [ 4 ธ.ค. 2566 ]    
  ประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมฯ  [ 4 ธ.ค. 2566 ]    
นน 0023.4/ว 5114  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
นน 0023.6/ ว 5150  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (บฉช.) รุ่นที่ 1  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
นน 0023.6/ ว 5149  การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
นน 0023.6/ ว 724 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วย มาตรการควบคุมเคลื่อนย้าย ม้า ลา ล่อ ภายในประเทศ  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
นน 0023.6 / ว 723 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
นน 0023.6/ ว 722  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท. (EHA)  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
นน 0023.3/ ว 5151  การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2567  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
นน 0023.3/ ว 721 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 28  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
นน 0023.3/ ว 5141  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผลานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ระดับ D-2  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
นน 0023.6/ ว 717 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม เรื่อง การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรงติดต่อนำโดยยุงลาย ในพื้นที่ที่พบผู้เสียชีวติด้วยโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2566  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
นน 0023.6/ ว 718 แจ้งการติดตามผลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ผ่านระบบ HOPH Claim (แจ้ง สถอ.ภูเพียง และ อบจ.น่าน)  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
นน 0023.1/ว 720  รายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2566  [ 1 ธ.ค. 2566 ]    
นน 0023.3/ ว 716 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กเล็กที่มีความต้องการพิเศษ  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
นน 0023.6/ ว 719  การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
นน 0023.6/ ว 719  การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
นน 0023.3/ ว 5120 การหารือเรื่องการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
นน 0023.3/ ว 5121  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญบุคลากร อปท. สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน และหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานตามการจัดสวัสดิการสังคมของ อปท. และการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ  [ 30 พ.ย. 2566 ]    
 
 
อบต.น้ำพาง อบต.น้ำพางร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร [ 6 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.กลางเวียง กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล [ 5 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ดู่พงษ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องใน [ 5 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำพาง ประชุมสภาท้องถิ่น ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ดู่พงษ์ การประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดงานแห่คัวตานล้านนาอำเภอสันติสุข ประจำปี 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
อบต.น้ำพาง อบต.น้ำพาง รับการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้อง [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
อบต.ป่าคา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา ขอประชาสัมพันธ์การชำระค่าบริการเก็บ ขน ขยะมูลฝอย [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.น้ำพาง ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.ป่าคา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคา เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัต [ 1 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
อบต.แสนทอง ส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๖ [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 15 
อบต.ป่าแลวหลวง กิจกรรมสวดมนต์ และนั่งสมาธิ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบยาง [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 15 
ทต.กลางเวียง จัดกิจกรรมรณรงค์ ล้างตลาดทั่วไทย สร้างความมั่นใจ ด้วยหลัก 5 ประการ ณ บริเวณตลาดช [ 30 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.ป่าแลวหลวง กิจกรรม ปลูกผักรักษ์โลก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแลว [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 13 
อบต.ป่าแลวหลวง กิจกรรม ปลูกปักรักษ์โลก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบยาง [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 9 
อบต.ป่าแลวหลวง กิจกรรมลอยกระทง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบยาง [ 29 พ.ย. 2566 ]    อ่าน 15 
 
 


อบต.ตาลชุม จ้างซ่อมแซมปั้มน้ำ จำนวน 3 เครื่องเพื่อใช้ในการทำงานของกิจการประปาบ้านดอนแก่ง โด [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ดู่พงษ์ จ้างซ่อมรถกระบะบรรทุก ทะเบียน ๘๑-๑๕๒๓ น่าน (รถกระเช้าไฟฟ้่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2566 ]


อบต.ป่าคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1กช 9432 น่าน โด [ 30 พ.ย. 2566 ]


อบต.ป่าคา จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน 1กช 9432 น่าน ของกองช่าง โดยวิธี [ 30 พ.ย. 2566 ]


อบต.แสนทอง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) ของกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเ [ 30 พ.ย. 2566 ]


อบต.แสนทอง ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับค [ 30 พ.ย. 2566 ]


อบต.น้ำพาง จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามทิ้งขยะ จำนวน 10 ป้าย และป้ายแนะนำทิศทาง จำนว [ 30 พ.ย. 2566 ]


อบต.ตาลชุม ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ จำนวน 3 เครื่องเพื่อใช้งานกองช่าง องค์การ [ 30 พ.ย. 2566 ]


อบต.แสนทอง จ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแสนทอง อำเภอท่ [ 30 พ.ย. 2566 ]


อบต.น้ำพาง จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำพาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2566 ]


อบต.น้ำพาง จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกรองน้ำดื่ม หมายเลขครุภัณฑ์ 701640001 โดยวิธีเ [ 30 พ.ย. 2566 ]


ทต.กลางเวียง ซื้อพร้อมเปลี่ยนยางของรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๗๒๖ น่าน ของงานป้องกันและบร [ 29 พ.ย. 2566 ]


อบต.น้ำแก่น ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]


อบต.น้ำแก่น จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ของสำนักปลัด โดยวิธี [ 29 พ.ย. 2566 ]


ทต.กลางเวียง จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป [ 29 พ.ย. 2566 ]


อบต.ตาลชุม จ้าง-ตัดหญ้าข้างทาง ถนนสายปง- ห้วยโป่ง สายวรนคร สายสบหนอง-ห้วยแขมและสายตาลชุม-สบ [ 29 พ.ย. 2566 ]


อบต.ริม ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]


อบต.ริม ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]


อบต.ป่าคา จ้างเหมาขุดดันขยะลงในบ่อขยะ และปรับปากบ่อขยะ บ้านฝายมูล หมู่ที่ 1,บ่อขยะบ้านต้นฮ [ 29 พ.ย. 2566 ]


อบต.ตาลชุม ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม ประจำภาคเรียนที่ 2 [ 28 พ.ย. 2566 ]
 
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
เตาเผาเซรามิก มหาโชคเตาอุตสาหกรรม (26 ธ.ค. 2565)    อ่าน 160  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ชั่วคราว) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน (15 ก.ค. 2565)    อ่าน 780  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.ป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน เปิดให้บริการแล้วค่ะ (3 มิ.ย. 2564)    อ่าน 560  ตอบ 0  
 
 
-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
OTOP
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
TRAVEL
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
NAX SOLUTION  
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
  รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
E-Service
 
แบบฟอร์มคำร้อง
ขอสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค
แบบการแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ แบบคำร้องทั่วไป
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210 โทรศัพท์ : 054-718305 โทรสาร : 054-718302
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
จำนวนผู้เข้าชม 13,986,506 เริ่มนับ 7 มิ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-305