หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
 
   
นายเลย พันธ์แก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.palaew.go.th/home https://www.palaew.go.th/orgch... 1. หน้าหลัก เว็บไซต์
2. ไปที่เมนูข้อมูลหน่วยงาน เมนูเกี่ยวกับหน่วยงาน
3. เข้าเมนูโครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.palaew.go.th/home https://www.palaew.go.th/board... https://www.palaew.go.th/staff... 1. หน้าหลัก เว็บไซต์ บุคลากร
2. ไปที่เมนูคณะผู้บริหาร และ หัวหน้าส่วนราชการ

o3. อำนาจหน้าที่ https://www.palaew.go.th/home https://www.palaew.go.th/proje... 1.หน้าหลัก เว็บไซต์
2. เมนูข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
3. เข้าเมนูอำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.palaew.go.th/home https://www.palaew.go.th/proje... https://www.palaew.go.th/proje... https://www.palaew.go.th/visio... 1.หน้าหลัก เว็บไซต์
2. เมนูแผน
3. ไปที่เมนูแผนพัฒนาท้องถิ่น
4.เลือกหัวข้อแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1พ.ศ.2566
และหน้าหลัก เกี่ยวกับหน่วยงาน วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.palaew.go.th/home https://www.palaew.go.th/conta... 1. หน้าหลัก เว็บไซต์
2. ไปที่เมนู หน่วยงาน เกี่ยวกับหน่วยงาน
3.  เข้าไปที่ ติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.palaew.go.th/home https://www.palaew.go.th/proje... https://www.palaew.go.th/law.p... https://www.palaew.go.th/law_m... https://www.palaew.go.th/law_o... 1.หน้าหลัก เว็บไซต์
2. เมนูระเบียบ  
3. ภายในหน่วยงาน/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
4. เมนูระเบียบส่วนกล่าง  พรบ./พรก  5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
6. ระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.palaew.go.th/home https://www.palaew.go.th/news_... หน้าหลัก 1. ในหน้าแรกของเว็บไซต์ จะมีกิจกรรม อบต. และข่าวสารในตำบลแจ้งอยู่หน้าหลักของเว็บไซต์
2.  ลิงค์ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.palaew.go.th/home https://www.palaew.go.th/webbo... 1.หน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนู บริการประชาชน
3. เข้าที่กระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.palaew.go.th/home https://www.facebook.com/peopl... 1.หน้าหลัก เว็บไซต์
2. ไปที่เมนูบริการประชาชน
3. เข้าเมนู Social Network
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.palaew.go.th/home https://www.palaew.go.th/proje... https://www.palaew.go.th/proje... 1. หน้าหลักเว็บไซต์
2. ไปที่เมนู ระเบียบ ภายในหน่วยงาน
3. ไปที่เมนู ประกาศ
4. ไปที่หัวข้อ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.palaew.go.th/home https://www.palaew.go.th/proje... https://www.palaew.go.th/proje... 1.หน้าหลักเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูแผน
3. เข้าเมนูแผนอื่น ๆ
4. ไปที่หัวข้อ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.palaew.go.th/home https://www.palaew.go.th/proje... https://www.palaew.go.th/proje... 1. หน้าหลักเว็บไซต์
2. เข้าเมนูรายงาน
3. ไปที่เมนูรายงานอื่น ๆ
4. ไปที่หัวข้อ รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.palaew.go.th/home https://www.palaew.go.th/proje... https://www.palaew.go.th/proje... 1.หน้าหลักเว็บไซต์
2. เข้าเมนู รายงาน
3.ไปที่เมนูรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
4.ไปที่หัวข้อรายงานกำกับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.palaew.go.th/home https://www.palaew.go.th/proje... https://www.palaew.go.th/proje... https://www.palaew.go.th/proje... https://www.palaew.go.th/proje... https://www.palaew.go.th/proje... 1.หน้าหลัก เว็บไซต์
2.ไปที่เมนูเกี่ยวกับหน่วยงาน
3.เข้าไปที่่เมนูคู่มือการปฏิบัติงาน
4. ไปที่หัวข้อ คู่มือการใช้งานโปรแกรม สปสช.
5. ไปที่หัวข้อ คู่มือการปฏิบัติงานการประเมินระบบแท่ง
6. ไปที่หัวข้อ คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ
7. ไปที่หัวข้อ คู่มือการปฏิบัติงานรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.palaew.go.th/home https://www.palaew.go.th/proje... https://www.palaew.go.th/proje... https://www.palaew.go.th/proje... https://www.palaew.go.th/proje... https://www.palaew.go.th/proje... https://www.palaew.go.th/proje... 1.หน้าหลัก เว็บไซต์
2.ไปที่เมนูเกี่ยวกับหน่วยงาน
3. เข้าที่เมนู คู่มือหรือมาตรฐานหรือการให้บริการ
4. ไปที่หัวข้อ คู่มือการขอหมายเลขประจำบ้าน
5. ไปที่หัวข้อ คู่มือการใช้งานโปรแกรม สปสช.
6.ไปที่หัวข้อ คู่มือปฎิบัติงานการประเมินระบบแท่ง
7. ไปที่หัวข้อ คู่มือปฎิบัติงานเบี้ยยังชีพ
8. ไปที่หัวข้อ คู่มือการการปฎิบัติงานรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.palaew.go.th/home https://www.palaew.go.th/proje... https://www.palaew.go.th/proje... 1. หน้าแรก เว็บไซต์
2. ไปที่เมนู รายงาน เลือก สถิติ
3. เลือกหัวข้อ รายงานสถิติการให้บริการของจำนวนผู้มารับบริการประจำปี 2566
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.palaew.go.th/home https://www.palaew.go.th/proje... https://www.palaew.go.th/proje... 1. หน้าหลัก เว็บไซต์
2. ไปที่เมนู รายงาน รายงานอื่น ๆ
3. ไปที่หัวข้อ รายงานความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง ประจำปี พ.ศ.2565
o18 E-Service https://www.palaew.go.th/home https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... https://docs.google.com/forms/... 1.หน้าหลัก เว็บไซต์
2. ไปที่เมนู E-Servic
3. คำร้องขอสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค
4. แบบการแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
5. แบบคำร้องทั่วไป
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.palaew.go.th/home https://www.palaew.go.th/proje... https://www.palaew.go.th/proje... 1.หน้าหลัก เว็บไซต์
2.ไปที่เมนูแผน
3. เข้าที่เมนูแผนจัดหาพัสดุ
4. เข้าไปที่เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.palaew.go.th/home https://www.palaew.go.th/news_... 1.หน้าหลัก เว็บไซต์
2. ไปเมนูข่าวสาร
3. เข้าเมนูประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง/รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.palaew.go.th/home https://www.palaew.go.th/proje... 1. หน้าหลัก เว็บไซต์
2. ไปที่เมนู รายงาน
3. ไปที่เมนู สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.palaew.go.th/home https://www.palaew.go.th/proje... https://www.palaew.go.th/proje... 1.หน้าหลัก เว็บไซต์
2. ไปที่เมนู รายงาน
3. เข้าเมนู สรุปผลการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)/รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (สขร.)
4. เลือก รายงานผลการจัดซื้อจ้ดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.palaew.go.th/home https://www.palaew.go.th/proje... https://www.palaew.go.th/proje... 1. หน้าหลักเว็บไซต์
2. ไปที่เมนู การบริหารบุคคล
3. เข้าเมนู นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. ไปที่หัวข้อ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.palaew.go.th/home https://www.palaew.go.th/proje... https://www.palaew.go.th/proje... 1. หน้าหลักเว็บไซต์
2. เข้าเมนูการบริหารงานบุคคล
3. เข้าเมนูการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
4. ไปที่หัวข้อรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.palaew.go.th/home https://www.palaew.go.th/proje... https://www.palaew.go.th/proje... https://www.palaew.go.th/proje... https://www.palaew.go.th/proje... https://www.palaew.go.th/proje... https://www.palaew.go.th/proje... https://www.palaew.go.th/proje... https://www.palaew.go.th/proje... 1. หน้าหลักเว็บไซต์
2. ไปที่เมนู การบริหารบุคคล
3. เข้าเมนู หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4. ไปที่หัวข้อ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  - หลักเกณฑ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคคลากร
- หลักเกณฑ์การให้ขวัญและกำลังใจ
- หลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานตำแหน่งครู
- หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก
- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ-เกณฑ์วินัย
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.palaew.go.th/home https://www.palaew.go.th/proje... https://www.palaew.go.th/proje... 1. หน้าหลักเว็บไซต์
2. เข้าเมนู รายงาน
3. ไปที่เมนู รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
3. ไปที่หัวข้อ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.palaew.go.th/home https://www.palaew.go.th/proje... https://www.palaew.go.th/proje... 1. หน้าหลัก เว็บไซต์
2. ไปที่เมนู เกี่ยวกับหน่วยงาน
3. เข้าไปที่เมนู คู่มือการปฏิบัติงาน
4. ไปที่หัวข้อ คู่มือปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุกข์ เรื่องทั่วไปร้องเรียนเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.palaew.go.th/home https://www.palaew.go.th/conta... 1. หน้าหลัก เว็บไซต์
2. ไปที่เมนู บริการประชาขน เข้าเมนู รับเรื่อง
   ราวร้องเรียน
3. เข้าไปที่ เมนู ร้องเรียนทุจริต
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.palaew.go.th/home https://www.palaew.go.th/proje... https://www.palaew.go.th/proje... 1.หน้าหลักเว็บไซต์
2. ไปที่เมนู รายงาน สถิติ
3. ไปที่หัวข้อรายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.palaew.go.th/home https://www.palaew.go.th/news_... https://www.palaew.go.th/news_... https://www.palaew.go.th/news_... https://www.palaew.go.th/news_... https://www.palaew.go.th/news_... 1. หน้าแรกเว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม
2. กิจกรรมจิตอาสา
3. กิจกรรมประชุมจัดทำแผนพัฒนาตำบล อบต.สัญจร พบปะประชาชน
4. กิจกรรมการแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร
5.กิจกรรมโครงการมหกรรมแห่ครัวตานล้านนา
6. กิจกรรม Big Cleaning day
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210 โทรศัพท์ : 054-718305 โทรสาร : 054-718302
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
จำนวนผู้เข้าชม 13,986,311 เริ่มนับ 7 มิ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-305