หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
 
   
นายเลย พันธ์แก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
 
คู่มือประชาชน/E-Service
 
 
 

คู่มือประชาชน


การรับชำระภาษีป้าย


การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่


การรับชำระภาษีโรงเรือน


การจดทะเบียนพาณิชย์


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


งานบริการข้อมูลข่าวสาร


งานบริการข้อมูลข่าวสารระบบสารสนเทศ


งานบริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย


งานบริการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร


งานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน


แบบคำร้องทั่วไป


แบบฟอร์มแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ


แบบฟอร์มการร้องทุกข์


แบบฟอร์มขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ


แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย


คำขอมีบัตรประจำตัว


คำร้องขอสนับสนุนน้ำอุปโภค - บริโภค


คำร้องหนังสือรับรองค่าตอบแทน


หนังสือมอบฉันทะ


การขอใช้น้ำประปา


การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


การขอสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค


การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร


การขออนุญาตจัดตั้งตลาด


การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ


การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


การขออนุญาตสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร

 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210 โทรศัพท์ : 054-718305 โทรสาร : 054-718302
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
จำนวนผู้เข้าชม 12,890,933 เริ่มนับ 7 มิ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-305