ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 1 )
1.82%
การคมนาคม ( 2 )
3.64%
ระบบสาธารณูปโภค ( 0 )
0.00%
การให้บริการด้าน Internet ( 0 )
0.00%
การส่งเสริมอาชีพ ( 52 )
94.55%