หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
 
   
นายเลย พันธ์แก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
“ตำบลน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
วิสัยทัศน์ อบต.ป่าแลวหลวง
นายเลย พันธ์แก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
 
 
  พันธกิจ
 
 
  พัฒนาความก้าวหน้าทางการศึกษาพัฒนาเสริมสร้างเยาวชนตำบลป่าแลวหลวง ตลอดจนประชาชนให้มีความคุณภาพทางการศึกษา สุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี สามารถอยู่ในสังคม
ได้อย่างสงบสุข และประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิต และพัฒนาตำบลป่าแลวหลวง
สู่ความเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
  บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน และครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบล
  พัฒนาและปรับปรุง และเพิ่มความสะดวกสะบายแก่ชาวตำบลป่าแลวหลวงทุกคนโดยจัดให้มีน้ำ ไฟฟ้า ถนน การสัญจรสะดวก แม่น้ำสะอาดและปลอดภัย
  มุ่งเน้นให้ตำบลป่าแลวหลวงทุกคนได้รับการบริการที่เป็นเลิศ และเท่าเทียมกันด้วยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
  พัฒนาและส่งเสริมให้ตำบลป่าแลวหลวงมีเศรษฐกิจที่มั่นคงและมั่งคั่ง
  สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนตำบลป่าแลวหลวงมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทั้งกายและจิต
ชีวิตมีความสุขและส่งเสริมให้เกิดชุมชนเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือแบ่งปัน ภายใต้สังคมที่อบอุ่นและเอื้ออาทร
  มุ่งสนับสนุนปราชญ์ชาวบ้านประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างมั่นคง
 
  ยุทธศาสตร์
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   
แนวทางการพัฒนา
  เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมในตำบลให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุม และทั่วถึง
  เพื่อพัฒนาพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างทั่วถึง
  เพื่อพัฒนาระบบผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์
   
แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้
เพิ่มขึ้นพัฒนาความเข็มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนที่
เหมาะสมกับพื้นที่
  พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว
  ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
   
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการด้านสาธารณสุข
  ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ การกีฬา และนันทนาการแก่ประชาชน
  สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม และจริยธรรม
  สนับสนุนการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างต่อเนื่อง
  เพื่อสนับสนุนส่งเสริมประชาคมและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210 โทรศัพท์ : 054-718305 โทรสาร : 054-718302
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
จำนวนผู้เข้าชม 14,200,151 เริ่มนับ 7 มิ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
   
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 054-718-305